Blanketter

SJÄLVKOPIERANDE BLANKETTER A5, A4
När du behöver samla in information, till exempel i samband med ansökningar, orderupptagningar eller utvärderingar av olika slag, är blanketter ett smidigt hjälpmedel.

Behöver du flera kopior av den ifyllda blanketten är det smidigt med ett självkopierande papper i set om 2-4 ark.